Me opetamme sinut harjoittelemaan oikeita asioita oikealla tavalla, jotta sinä kehityt kitaransoittajana niin nopeasti kuin mahdollista.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Guitar Trainer (y-tunnus: 2399664-8)
Itämerenkatu 3
00180 HELSINKI
Puh. 045 8781144
Verkkosivu: www.guitartrainer.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Joni Kosonen
Puh.: 040 7795522
E-mail: joni.kosonen@guitartrainer.fi

3. Rekisterin nimi

Tmi Guitar Trainerin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja palvelujen markkinointi.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

- perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet);
- asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi;
- suoramarkkinointisuostumukset ja -kiellot sekä
- edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tmi Guitar Trainer voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy ATK:n avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.